njfh.net
当前位置:首页 >> 柏舟 >>

柏舟

《柏舟》 泛彼柏舟,亦泛其流。 耿耿不寐,如有隐忧。 微我无酒,以敖以游。 我心匪鉴,不可以茹。 亦有兄弟,不可以据。 薄言往愬[1],逢彼之怒。 我心匪石,不可转也。 我心匪席,不可卷也。 威仪棣棣,不可选也。 忧心悄悄,愠于群校 觏闵既...

《柏舟》的题旨,大致有两种根本分歧:一说是妇人不得志于夫;一说是君子失意于君主。至于偶有一说,寡女守志不嫁,则纯为牵强。而实际上,这两种分歧,看起来好像是区别很大,但其实都有道理,用现在的话就是一枚硬币的两面:妇人与夫是表,君...

美丽晓风495 :你好 《鄘风 柏舟》: 泛(fàn )彼柏舟,在彼中河。髧(dàn)彼两髦(máo),实维我仪(配偶),之死矢(shǐ)靡(mí)它。母也天只(zhǐ ),不谅(liàng )人只(zhǐ )! 泛彼柏舟,在彼河侧。髧彼两髦,实维我特(配偶),之...

怎么了,你要做什么?

南宋理学家朱熹提出一套关于妇女贞节的观念,自此以后历代封建皇朝都推崇这一观念。从宋代开始,为了表彰这些遵循封建礼教的妇女,就以国家的名义对守节不改嫁,且能孝敬公婆、悉心抚育幼儿的妇女树立贞节牌坊,牌坊上皇帝喜欢用这四个字来旌表...

是做什么的?如果他们没有履行合同或者合同诈骗的话建议你到中国投诉网,将自己的被骗经历进行暴光。

没法深得你心,忠贞都不吸引——泛彼柏舟,亦泛其流 -------------------------------------------------------------------------------- 泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游。 我心匪鉴,不可以茹。亦有兄弟,不可以据...

诗 经 国 风 柏 舟的拼音 shi jing guo feng bai zhou 第一声第一声第二声第一声第三声第一声

诗经《柏舟》 泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游。 我心匪鉴,不可以茹。亦有兄弟,不可以据。薄言往诉,逢彼之怒。 我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。 忧心悄悄,愠于群校觏闵既多,受...

泛彼柏舟,亦泛其流。耿耿不寐,如有隐忧。微我无酒,以敖以游。我心匪鉴,不可以茹。亦有兄弟,不可以据。薄言往愬,逢彼之怒。我心匪石,不可转也。我心匪席,不可卷也。威仪棣棣,不可选也。忧心悄悄,愠于群校觏闵既多,受侮不少。静言思之...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njfh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com