njfh.net
当前位置:首页 >> <诗经卫风氓>生僻字注音 >>

<诗经卫风氓>生僻字注音

保护色P51d :你好。 《诗经 氓》:【氓(蒙méng)】:民,男子之代称。

出自《诗经》《卫风*氓》孔子所收集, 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。 将子无怒,秋以为期。乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。 既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来...

您好!像这些名篇一般可以在百科里找到的。 。 氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以...

《氓》 诗经——《氓》 氓之蚩蚩,抱布贸丝。 匪来贸丝,来即我谋。 送子涉淇,至于顿丘。 匪我愆期,子无良媒。 将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。 不见复关,泣涕涟涟。 既见复关,载笑载言。 尔卜尔筮,体无咎言。 以尔车来,以我贿迁...

《氓》 诗经——《氓》 氓之蚩蚩,抱布贸丝。 匪来贸丝,来即我谋。 送子涉淇,至于顿丘。 匪我愆期,子无良媒。 将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。 不见复关,泣涕涟涟。 既见复关,载笑载言。 尔卜尔筮,体无咎言。 以尔车来,以我贿迁...

匪字应该读第三声。 “匪”字在古汉语常用字字典里面的第一条解释就是“非,不是”,可见这是“匪”字的初始意义,不能把它当通假字看待。还有一些例子,比如“匪夷所思”这个成语,意思指不是平常人能想到的,“匪”在这里也是“非,不是”的意思,没有人会...

叙述了一个女子从恋爱、结婚、受虐到被弃的过程,感情悲愤,态度决绝,深刻反映了当时社会男女不平等的婚姻制度对女子的压迫和损害

成语名称 抱布贸丝 汉语拼音 bào bù mào sī 成语释义 布:古代一种货币;贸:买卖。带了钱,来买丝。借指和女子接近。亦指进行商品交易。 成语出处 《诗经·卫风·氓》:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。” 使用例句 今羞无语自沉吟,咫...

那个人老实忠厚,拿布来换丝。并不是真的来换丝,到我这来是商量婚事的。送你渡过淇水,直送到顿丘。不是我故意拖延时间,而是你没有好媒人埃请你不要生气,把秋天订为婚期吧。 登上那倒塌的墙,遥望那来的人。没看见那来的人,眼泪簌簌地掉下...

《诗经•卫风•氓》中述说了女主人公和她的丈夫私奔,几年后被她的丈夫始乱终弃,回到娘家遭受兄弟的冷落讥讽,心里承受了极大的压力。这固然有社会因素男女不平等带来的影响,但也和女主人公识人不透、遇人不淑、对待一生的大事不慎...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njfh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com