njfh.net
当前位置:首页 >> <诗经卫风氓>生僻字注音 >>

<诗经卫风氓>生僻字注音

méng zhī chī chī ,bào bù mào sī 。fěi lái mào sī ,lái jí 氓 之蚩蚩 ,抱布贸丝 。匪来贸丝 ,来即 wǒ móu 。sòng zǐ shè qí ,zhì yú dùn qiū 。fěi wǒ qiān qī 我谋。 送子涉淇 ,至于顿丘 。匪我愆期 ,zǐ wú liáng méi 。jiāng yǔ wù ...

蚩chi一声 愆qian一声 子无良媒里的媒念mou二声 将予无怒里的将念qiang一声 垝垣guiyuan 载zai是四声 卜bu三声 筮shi 于嗟鸠兮里的于念xu一声 徂cu二声 裳chang二声 靡mi三声 寐mei四声 咥xi四声 隰xi二声 汗、累死了!下回你还是把不认识的字单...

保护色P51d :你好。 《诗经 氓》:【氓(蒙méng)】:民,男子之代称。

蚩——嗤 匪——非 无——勿 泮——畔

是诗经中的民歌,没有具体的作者

《氓》 诗经——《氓》 氓之蚩蚩,抱布贸丝。 匪来贸丝,来即我谋。 送子涉淇,至于顿丘。 匪我愆期,子无良媒。 将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。 不见复关,泣涕涟涟。 既见复关,载笑载言。 尔卜尔筮,体无咎言。 以尔车来,以我贿迁...

1“子无良媒”怎么翻译? 你没有好的媒人 2“既见复关”的“既”是什么意思? 已经 3“至于暴矣”怎么翻译? 却变得暴躁残虐起来。 “老使我怨”怎么翻译? 老了却更加怨恨。

成语名称 抱布贸丝 汉语拼音 bào bù mào sī 成语释义 布:古代一种货币;贸:买卖。带了钱,来买丝。借指和女子接近。亦指进行商品交易。 成语出处 《诗经·卫风·氓》:“氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。” 使用例句 今羞无语自沉吟,咫...

那个人老实忠厚,拿布来换丝。并不是真的来换丝,到我这来是商量婚事的。送你渡过淇水,直送到顿丘。不是我故意拖延时间,而是你没有好媒人埃请你不要生气,把秋天订为婚期吧。 登上那倒塌的墙,遥望那来的人。没看见那来的人,眼泪簌簌地掉下...

氓之蚩蚩,抱布贸丝。匪来贸丝,来即我谋。送子涉淇,至于顿丘。匪我愆期,子无良媒。将子无怒,秋以为期。 乘彼垝垣,以望复关。不见复关,泣涕涟涟。既见复关,载笑载言。尔卜尔筮,体无咎言。以尔车来,以我贿迁。 桑之未落,其叶沃若。于嗟...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.njfh.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com